Sauer


Her ser me Chanel og Rosa med lam. Dei stortrives på fjellet.

 

 

Her er sauene på fjellbeite. Dette er sauer av rasen sjeviot. 

Sjeviot er ein lett  sauerase med stor kjøttfylde.Sauene er rolege og greie. Sjeviotsauen eignar seg svært godt på vestlandskysten.   

I tidlegare tider hadde dei fleste sjeviot sauer, men i dag er det ikkje så mange igjen. Meste parten av  denne rasen finnst i dag i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Resten av landet har meir spredt  populasjon.

 


Her er Lambada med det eine lammet sitt. Bildet er tatt på Kolås. I bakgrunnen ser me Ulvatnet.

 

 

 

all©Børsen

Me driv med sauer på tradisjonell måte. Dei vaksne sauene vert sett inn i november, for så å komma ut att etter lamminga i slutten av april. Me parar ikkje lamma , så desse får gå ute til i januar (dersom veret tillet det.) Vinterbeiting gjev veldig fine beiter. Dei som går ute får sjølvsagt tillegsfor etter behov, men dei likar å gnaga på vegetasjonen. Når våren kjem vert det flotte beiter.


Sanking!