Om Børskatten!

 

Stamnavnet (N) Børskatten vart registrert 21.mars 2005. 

Me har alltid hatt katt, men  det har vore vanleg huskatt.

Vår første hellig birma fekk me sommaren 2004. Det var vår kjære : Navagosien Celine.

 

 

Me bur på ein gard i Radøy kommune. Garden ligg ein liten times kjøring, nord for Bergen.

Garden vart i tidlegare tider kalla for BØRSEN. Dette navnet har me begynt å bruka igjen.

Då me skulle søkja om  stamnavn,  vart det derfor  naturleg å velja Børskatten.

Vil du vita meir om oss og dyra våre kan du gå inn på sidene om Børsen gard.

 

                                                          all©Børsen