Velkommen til Børskatten si heimeside!!!

 

Me har ikkje kattungar for tida. Vurderer å omplassera eit par av hokattane.

Ta gjere kontakt om du er interessert

                    
                G-kullet vart BIS på Berak si utstilling
                21.februar 2010. Nr 1 av 7 kull klasse 2.

     

                         all©Børsen