Tilbake

 

               Kull frå Børskatten!

  Dersom du ønskjer sjå tidlegare kull kan du klikke på linkane under.

 

  M-kullet
 Fødd 23. okto
ber 2011
  L-kullet
 Fødd  5. november 2010
  K-kullet
  Fødd 21. oktober 2010
  J-kullet
  Fødd: 28.september 2010
  I- kullet
  Fødd 18. juni 2010 
  H- kullet
  Fødd 24. desember 2009
 G- kullet
 Fødd 11. november 2009
 F- kullet
 Fødd 31. mai 2009
  E- kullet
  Fødd 18. mars  2009
  D- kullet
   Fødd 22.oktober 2008
 C- kullet    
  Fødd 1.oktober 2007 
  B-kullet                                  
   Fødd 23.april 2007 
  A-kullet
  Fødd 22.juni 2006
 
             all©Børsen