Børskatten Sofus
             
                            Sofus er ein langhåra huskatt. Han er fødd
                                         4.august 2005.
                      Mor: Vilma        Far: Rasmus på loffen

                      Bilder                Utstilling